INVEST SHARE LTD

BUSINESS CORPORATION – Non-specialised wholesale trade

DIGITAL BRANDED WEBSITES PLATFORMS

Vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů, reklama, propagace, marketing, síťový marketing, reklama on-line v počítačové síti, inzerce poštou, zasílání reklamních materiálů, vylepování plakátů, výstavy komerční a reklamní, nábor zaměstnanců, předvádění (služby modelek) pro reklamní účely, vyhledávání sponzorů


Vydávání elektronických knih a časopisů a aplikací on-line, poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), provozování her on-line, texty (psaní textů) jiné než reklamní


Vyučování, vzdělávání, zpravodajské služby, zábavné služby, zpravodajství obrazové, výroba videofilmů, filmová projekce, výroba videofilmů, filmová projekce; tvorba a správa webových stránek (pro 3. osoby), umělecký design, umisťování webových stránek, vyhledávače poskytování pro Internet, vývoj a správa


Domácí home banking, finanční poradenství, clearing – zúčtování vzájemných pohledávek a závazků, makléřství, jednatelství, investování kapitálu, kanceláře realitní, zprostředkování nemovitostí, správa nemovitostí, vybírání nájemného